Dział prawny

PRACA

SPECJALISTA DS. PRAWNYCH - SPRZEDAWCA

dodano dnia 31 maja 2013 r.

DO OBOWIĄZKÓW NA ZAJMOWANYM STANOWISKU PRACY NALEŻEĆ BĘDZIE POMOC W BUDOWIE INNOWACYJNEGO SERWISU POMOCY PRAWNEJ. OBOWIĄZKI DOTYCZYĆ BĘDĄ OPIEKI NAD SERWISEM I JEGO BUDOWĄ OD STRONY ZAGADNIEŃ FORMALNO-PRAWNYCH I ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ SERWISU, A TAKŻE DOTYCZYĆ BĘDĄ KONTAKTÓW Z POTENCJALNYMI PODWYKONAWCAMI USŁUG. PO WDROŻENIU SERWISU PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY BĘDZIE ZA BIEŻĄCE WSPARCIE ADMINISTRACYJNE FIRMY, A TAKŻE KOORDYNACJĘ DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH, KONTAKT Z KLIENTAMI, WSPIERANIE PROCESÓW SPRZEDAŻOWYCH I FAKTUROWANIE. OFERTA ADRESOWANA JEST DO ABSOLWENTÓW STUDIÓW PRAWNICZYCH LUB APLIKANTÓW RADCOWSKICH PIERWSZYCH ROCZNIKÓW APLIKACYJNYCH.

ZAINTERESOWANI KANDYDACI PROSZENI SĄ O NADSYŁANIE LISTÓW MOTYWACYJNYCH WRAZ Z CV ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA ADRES: PRACA@DZIALPRAWNY.PL LUB PISEMNIE, WEDŁUG DANYCH ZAWARTYCH W ZAKŁADCE KONTAKT Z DOPISKIEM W TYTULE MAILA „SPECJALISTA DS. PRAWNYCH-SPRZEDAWCA”. ZE WZGLĘDU NA OFERTOWY CHARAKTER REALIZACJI PROJEKTU W LIŚCIE MOTYWACYJNYM PROSZĘ OSZACOWAĆ WYSOKOŚĆ OCZEKIWANEGO WYNAGRODZENIA. DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE NA PODOBNYM STANOWISKU ORAZ OCZEKIWANE WYNAGRODZENIE STANOWIĆ BĘDZIE KRYTERIUM WYBORU OFERTY. ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ. ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ODPOWIEDZI NA WYBRANE OFERTY PRACY. NA OFERTY CZEKAMY DO DNIA 1 LIPCA 2013 R.

ADMINISTRATOR E-USŁUG

dodano dnia 31 maja 2013 r.

DO OBOWIĄZKÓW NA ZAJMOWANYM STANOWISKU NALEŻEĆ BĘDZIE POMOC W BUDOWIE INNOWACYJNEGO SERWISU POMOCY PRAWNEJ. OBOWIĄZKI DOTYCZYĆ BĘDĄ OPIEKI NAD SERWISEM I JEGO BUDOWĄ OD STRONY ZAGADNIEŃ TECHNICZNYCH, INFORMATYCZNYCH I FUNKCJONALNYCH. DO OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA NALEŻEŃ BĘDZIE RÓWNIEŻ POMOC W WYSZUKIWANIU ORAZ W KONTAKTACH Z WYKONAWCAMI INFORMATYCZNYMI. PO WDROŻENIU SERWISU ADMINISTRATOR ODPOWIEDZIALNY BĘDZIE ZA ZARZĄDZENIE SERWISAMI, NADZOROWANIE FUNKCJONOWANIA E-USŁUG, UTRZYMYWANIE, MODYFIKACJĘ KODU SERWISU, DOKONYWANIE WSZELKICH MNIEJSZYCH ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z BIEŻĄCYCH POTRZEB SERWISU, WPROWADZANIE USPRAWNIEŃ I POPRAWEK W INTERFEJSIE, A TAKŻE REAGOWANIE NA WSZELKIE EWENTUALNE PROBLEMY TECHNICZNE KLIENTÓW SERWISU. OFERTA ADRESOWANA JEST DO STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW STUDIÓW O KIERUNKU TECHNICZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH.

ZAINTERESOWANI KANDYDACI PROSZENI SĄ O NADSYŁANIE LISTÓW MOTYWACYJNYCH WRAZ Z CV ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA ADRES: PRACA@DZIALPRAWNY.PL LUB PISEMNIE, WEDŁUG DANYCH ZAWARTYCH W ZAKŁADCE KONTAKT Z DOPISKIEM W TYTULE MAILA „ADMINISTRATOR E-USŁUG”. ZE WZGLĘDU NA OFERTOWY CHARAKTER REALIZACJI PROJEKTU W LIŚCIE MOTYWACYJNYM PROSZĘ OSZACOWAĆ WYSOKOŚĆ OCZEKIWANEGO WYNAGRODZENIA. DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE NA PODOBNYM STANOWISKU ORAZ OCZEKIWANE WYNAGRODZENIE STANOWIĆ BĘDZIE KRYTERIUM WYBORU OFERTY. ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ ZLECENIE. ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ODPOWIEDZI NA WYBRANE OFERTY. NA OFERTY CZEKAMY DO DNIA 1 LIPCA 2013 R.

USŁUGI

NAJEM BIURA

dodano dnia 31 maja 2013 r.

POSZUKUJEMY BIURA O POWIERZCHNI OKOŁO 55 M2, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH POMIESZCZEŃ. BIURO POWINNO BYĆ WYPOSAŻONE W PODSTAWOWE MEBLE BIUROWE, TJ. CO NAJMNIEJ DWA BIURKA, DWA KRZESŁA, DWIE SZAFKI PODBIURKOWE NA DOKUMENTY. DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE OBSŁUGA RECEPCYJNA ORAZ PODSTAWOWE URZĄDZENIA BIUROWE ŚWIADCZONE W CENIE NAJMU, A TAKŻE MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z SAL MITTINGOWYCH. UMOWA NA CZAS OKREŚLONY 18 MIESIĘCY. NA OFERTY E-MAILOWE LUB PISEMNE CZEKAMY DO DNIA 1 LIPCA 2013 R. WEDŁUG DANYCH WIDNIEJĄCYCH W ZAKŁADCE KONTAKT. CENA I LOKALIZACJA BĘDĄ STANOWIĆ KRYTERIUM WYBORU OFERTY. ZASTRZEGA SIĘ ODPOWIEDŹ NA WYBRANE OFERTY.

aktualizacja: dodano dnia 1 grudnia 2014 r.

UWAGA: AKTUALIZACJA ZAPYTANIA (ZMIANA BIURA OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R.):  NA OFERTY WYNAJMU E-MAILOWE LUB PISEMNE CZEKAMY DO DNIA 23 GRUDNIA 2014 R. WEDŁUG DANYCH WIDNIEJĄCYCH W ZAKŁADCE KONTAKT. CENA I LOKALIZACJA BĘDĄ STANOWIĆ KRYTERIUM WYBORU OFERTY. ZASTRZEGA SIĘ ODPOWIEDŹ NA WYBRANE OFERTY.

NAJEM SERWERÓW

dodano dnia 31 maja 2013 r.

POSZUKUJEMY FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NAJMU SERWERÓW NA POTRZEBY PROJEKTU. POSZUKUJEMY SERWERÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEPROWADZENIE SZEREGU PRAC TESTOWYCH BUDOWANEGO SERWISU. OFERTY PROSIMY PRZESYŁAĆ ELEKTRONICZNIE, TRADYCYJNĄ POCZTĄ LUB OSOBIŚCIE DO DNIA 1 LIPCA 2013 R. WEDŁUG DANYCH WIDNIEJĄCYCH W ZAKŁADCE KONTAKT. ZASTRZEGA SIĘ ODPOWIEDŹ NA WYBRANE OFERTY.

aktualizacja: dodano dnia 1 grudnia 2014 r.

UWAGA: ZMIANA SERWERÓW PLANOWANA OD 1 STYCZNIA 2015 R. POSZUKUJEMY OFERT DO DNIA 10 GRUDNIA 2014 R.

KRYTERIA OCENY:

PODSTAWOWYM KRYTERIUM OCENY BĘDZIE CENA ORAZ ZGODNOŚĆ OFEROWANEGO SPOSOBU WYKONANIA Z WYMOGAMI TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI SZCZEGÓŁOWO W ZAPYTANIU OFERTOWYM.

PROJEKT TECHNICZNY, USŁUGI PROGRAMISTYCZNE - CZĘŚĆ PIERWSZA - CZĘŚĆ DRUGA

dodano dnia 12 lipca 2013 r.

POSZUKIWANE SĄ FIRMY INFORMATYCZNE SPECJALIZUJĄCE SIĘ W PROJEKTOWANIU SERWISÓW INTERNETOWYCH, A TAKŻE W PRACACH PROGRAMISTYCZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO WYBUDOWANIA PROJEKTOWANEGO SERWISU.

OPIS PRZEDMIOTU:

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAWIERAJĄCE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MOŻLIWE JEST DO UZYSKANIA W TERMINIE SKŁADANIA OFERT POPRZEZ ZAKŁADKĘ KONTAKT: PROJEKT TECHNICZNY, PRACE PROGRAMISTYCZNE-CZĘŚĆ PIERWSZA / PRACE PROGRAMISTYCZNE - CZĘŚĆ DRUGA. UWAGA: PRACE PROGRAMISTYCZNE CZĘŚĆ PIERWSZA I PRACE PROGRAMISTYCZNE CZĘŚĆ DRUGA MOGĄ BYĆ PROWADZONE RÓWNOLEGLE I NIEZALEŻNIE OD SIEBIE.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

OSOBY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ W POWYŻSZYM ZAKRESIE PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE PISEMNYCH OFERT W TERMINIE DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, PISEMNIE TRADYCYJNĄ POCZTĄ LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE FIRMY (WEDŁUG DANYCH WIDNIEJĄCYCH W ZAKŁADCE KONTAKT).

KRYTERIA OCENY:

PODSTAWOWYM KRYTERIUM OCENY BĘDZIE CENA ORAZ ZGODNOŚĆ OFEROWANEGO SPOSOBU WYKONANIA Z WYMOGAMI TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI SZCZEGÓŁOWO W ZAPYTANIU OFERTOWYM. OFERTA MOŻE DOTYCZYĆ ZARÓWNO PROJEKTU TECHNICZNEGO, JAK I USŁUG PROGRAMISTYCZNYCH ZAPLANOWANYCH W OPISANYCH CZĘŚCIACH. W PRZYPADKU SKONSTRUOWANIA OFERTY ZARÓWNO NA PROJEKT TECHNICZNY, JAK I NA USŁUGI PROGRAMISTYCZNE - CZĘŚĆ PIERWSZA, WYMAGANE BĘDZIE PRZEDSTAWIENIE OFERTY CENOWEJ OSOBNO DLA PROJEKTU TECHNICZNEGO ORAZ OSOBNEJ DLA CZĘŚCI PIERWSZEJ PRAC PROGRAMISTYCZNYCH. POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI PRAC PROGRAMISTYCZNYCH OPISANE SĄ W ZAPYTANIU OFERTOWYM. W DOKUMENCIE TYM WSKAZANE SĄ TERMINY SKŁADANIA OFERT. W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT (ZAKŁADKA KONTAKT). ZASTRZEGA SIĘ ODPOWIEDŹ NA WYBRANE OFERTY.

USŁUGI PRAWNE - CZĘŚĆ PIERWSZA - DRUGA - TRZECIA - CZWARTA

dodano dnia 12 lipca 2013 r.

POSZUKUJEMY DO WSPÓŁPRACY KANCELARII PRAWNYCH, PRAWNIKÓW INDYWIDUALNYCH LUB WYDAWNICTW BĘDĄCYCH W STANIE PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ WYBUDOWANIA BAZY DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH, NA KTÓRĄ TO BAZĘ SKŁADAĆ SIĘ BĘDĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: WZORY UMÓW, OŚWIADCZEŃ, PROTOKOŁÓW, DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH, PORAD PRAWNYCH I INNE DOKUMENTY SŁUŻĄCE WYPEŁNIENIU KONTENTEM MERYTORYCZNYM SERIWUS WEDŁUG ZAMÓWIENIA.

OPIS PRZEDMIOTU:

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAWIERAJĄCE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MOŻLIWE JEST DO UZYSKANIA W TERMINIE SKŁADANIA OFERT KORZYSTAJĄC Z DANYCH W ZAKŁADCE KONTAKT: BAZA DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH (CZ. OD 1 DO 4). W CELU EWENTUALNEGO UZYSKANIA DALSZYCH, SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI PROŚBA O SKORZYSTANIE Z DANYCH WIDNIEJĄCYCH W ZAKŁADCE KONTAKT.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

OSOBY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ W POWYŻSZYM ZAKRESIE PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE OFERT W TERMINIE DO DNIA   5 SIERPNIA 2013 R. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, PISEMNIE TRADYCYJNĄ POCZTĄ LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE FIRMY (WEDŁUG DANYCH WIDNIEJĄCYCH W ZAKŁADCE KONTAKT).

KRYTERIA OCENY:

PODSTAWOWYM KRYTERIUM OCENY BĘDZIE CENA ORAZ ZGODNOŚĆ OFERTY Z WYMOGAMI MERYTORYCZNYMI I TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI SZCZEGÓŁOWO W ZAPYTANIU OFERTOWYM. OFERTA MOŻE DOTYCZYĆ PRZYGOTOWANIA CAŁOŚCI, CZĘŚCI LUB POJEDYNCZYCH, WYBRANYCH ZAGADNIEŃ OPISANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM (W CZĘŚCIACH OD 1 DO 4). DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE PRZEDSTAWIENIE DOŚWIADCZENIA W WYBRANYCH ZAGADNIENIACH FORMALNO-PRAWNYCH. ZASTRZEGA SIĘ ODPOWIEDŹ NA WYBRANE OFERTY.

USŁUGI PROGRAMISTYCZNE - CZĘŚĆ TRZECIA (BUDOWA INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA)

dodano dnia 1 października 2013 r.

POSZUKIWANE SĄ FIRMY INFORMATYCZNE SPECJALIZUJĄCE SIĘ W PROJEKTOWANIU SERWISÓW INTERNETOWYCH, A TAKŻE W PRACACH PROGRAMISTYCZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO WYBUDOWANIA PROJEKTOWANEGO SERWISU.

OPIS PRZEDMIOTU:

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAWIERAJĄCE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MOŻLIWE JEST DO UZYSKANIA W TERMINIE SKŁADANIA OFERT POPRZEZ ZAKŁADKĘ KONTAKT: PROJEKT TECHNICZNY, PRACE PROGRAMISTYCZNE-CZĘŚĆ TRZECIA.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

OSOBY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ W POWYŻSZYM ZAKRESIE PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE PISEMNYCH OFERT W TERMINIE DO DNIA 24 STYCZNIA 2014 R. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, PISEMNIE TRADYCYJNĄ POCZTĄ LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE FIRMY (WEDŁUG DANYCH WIDNIEJĄCYCH W ZAKŁADCE KONTAKT).

KRYTERIA OCENY:

PODSTAWOWYM KRYTERIUM OCENY BĘDZIE CENA ORAZ ZGODNOŚĆ OFEROWANEGO SPOSOBU WYKONANIA Z WYMOGAMI TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI SZCZEGÓŁOWO W ZAPYTANIU OFERTOWYM. W DOKUMENCIE TYM WSKAZANE SĄ TERMINY SKŁADANIA OFERT. W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT (ZAKŁADKA KONTAKT).ZASTRZEGA SIĘ ODPOWIEDŹ NA WYBRANE OFERTY.

AVATAR (WIRTUALNY PRAWNIK)

dodano dnia 1 października 2013 r.

POSZUKIWANE SĄ FIRMY INFORMATYCZNE SPECJALIZUJĄCE SIĘ W OFERTACH NA WIRTUALNYCH ASYSTENTÓW

POSZUKIWANE SĄ TAKŻE FIRMY SPECJALIZUJĄCE SIĘ W PRACACH PROGRAMISTYCZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO WYBUDOWA SERWISU INFORMATYCZNEGO

OPIS PRZEDMIOTU:

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAWIERAJĄCE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MOŻLIWE JEST DO UZYSKANIA W TERMINIE SKŁADANIA OFERT POPRZEZ DANE W ZAKŁADCE KONTAKT, W TYTULE KORESPONDENCJI PROSZĘ WSKAZAĆ: AVATAR (WIRTUALNY PRAWNIK). INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ OSOBIŚCIE, WEDŁUG DANYCH W ZAKŁADCE KONTAKT. UWAGA: OFERTA NA AVATARA ORAZ PRACE PROGRAMISTYCZNE CZĘŚĆ TRZECIA MOGĄ BYĆ PROWADZONEE RÓWNOLEGLE I SĄ NIEZALEŻNIE OD SIEBIE.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

OSOBY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ W POWYŻSZYM ZAKRESIE PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE PISEMNYCH OFERT W TERMINIE DO DNIA 28 LUTEGO 2014 R. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, PISEMNIE TRADYCYJNĄ POCZTĄ LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE FIRMY (WEDŁUG DANYCH WIDNIEJĄCYCH W ZAKŁADCE KONTAKT).

KRYTERIA OCENY:

PODSTAWOWYM KRYTERIUM OCENY BĘDZIE CENA.

BAZA DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH - CZĘŚĆ PIĄTA

dodano dnia 31 marca 2014 r.

POSZUKUJEMY DO WSPÓŁPRACY KANCELARII PRAWNYCH, PRAWNIKÓW INDYWIDUALNYCH LUB WYDAWNICTW BĘDĄCYCH W STANIE PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ UZUPEŁNIENIA BAZY DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH WEDŁUG SPECYFIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO.

OPIS PRZEDMIOTU:

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAWIERAJĄCE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MOŻLIWE JEST DO UZYSKANIA W TERMINIE SKŁADANIA OFERT POPRZED DANE DOSTĘPNE W ZAKŁADCE KONTAKT: BAZA DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH. W CELU EWENTUALNEGO UZYSKANIA DALSZYCH, SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI PROŚBA O SKORZYSTANIE Z DANYCH WIDNIEJĄCYCH W ZAKŁADCE KONTAKT.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

OSOBY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ W POWYŻSZYM ZAKRESIE PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE OFERT W TERMINIE DO DNIA 4 CZERWCA 2014 R. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, PISEMNIE TRADYCYJNĄ POCZTĄ LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE FIRMY (WEDŁUG DANYCH WIDNIEJĄCYCH W ZAKŁADCE KONTAKT).

KRYTERIA OCENY:

PODSTAWOWYM KRYTERIUM OCENY BĘDZIE CENA ORAZ ZGODNOŚĆ OFERTY Z WYMOGAMI MERYTORYCZNYMI I TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI SZCZEGÓŁOWO W ZAPYTANIU OFERTOWYM. OFERTA MOŻE DOTYCZYĆ PRZYGOTOWANIA CAŁOŚCI, CZĘŚCI LUB POJEDYNCZYCH, WYBRANYCH ZAGADNIEŃ OPISANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM. DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE PRZEDSTAWIENIE DOŚWIADCZENIA W WYBRANYCH ZAGADNIENIACH FORMALNO-PRAWNYCH. ZASTRZEGA SIĘ ODPOWIEDŹ NA WYBRANE OFERTY.

BAZA DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH, CZĘŚĆ SZÓSTA

dodano dnia 31 marca 2014 r.

POSZUKUJEMY DO WSPÓŁPRACY KANCELARII PRAWNYCH, PRAWNIKÓW INDYWIDUALNYCH LUB WYDAWNICTW BĘDĄCYCH W STANIE PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ UZUPEŁNIENIA BAZY DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH WEDŁUG SPECYFIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO.

OPIS PRZEDMIOTU:

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAWIERAJĄCE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MOŻLIWE JEST DO POBRANIA W TERMINIE SKŁADANIA OFERT PRZEZ ZAKŁADKĘ KONTAKT, Z DOPISKIEM: BAZA DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH. W CELU EWENTUALNEGO UZYSKANIA DALSZYCH, SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI PROŚBA O SKORZYSTANIE Z DANYCH WIDNIEJĄCYCH W ZAKŁADCE KONTAKT.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

OSOBY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ W POWYŻSZYM ZAKRESIE PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE OFERT W TERMINIE DO DNIA 4 CZERWCA 2014 R. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, PISEMNIE TRADYCYJNĄ POCZTĄ LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE FIRMY (WEDŁUG DANYCH WIDNIEJĄCYCH W ZAKŁADCE KONTAKT).

KRYTERIA OCENY:

PODSTAWOWYM KRYTERIUM OCENY BĘDZIE CENA ORAZ ZGODNOŚĆ OFERTY Z WYMOGAMI MERYTORYCZNYMI I TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI SZCZEGÓŁOWO W ZAPYTANIU OFERTOWYM. OFERTA MOŻE DOTYCZYĆ PRZYGOTOWANIA CAŁOŚCI, CZĘŚCI LUB POJEDYNCZYCH, WYBRANYCH ZAGADNIEŃ OPISANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM. DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE PRZEDSTAWIENIE DOŚWIADCZENIA W WYBRANYCH ZAGADNIENIACH FORMALNO-PRAWNYCH. ZASTRZEGA SIĘ ODPOWIEDŹ NA WYBRANE OFERTY.

STRATEGIA MARKETINGOWA

dodano dnia 30 czerwca 2014 r.

POSZUKUJEMY AGENCJI MARKETINGOWYCH ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM OFERTY NA WYBUDOWANIE STRATEGII MARKETINGOWEJ, SŁUŻĄCEJ PROMOCJI SERWISU, LINKI REKLAMOWE, POZYCJONOWANIE POSZUKUJEMY AGENCJI MARKETINGOWYCH ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM OFERTY NA PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE LINKÓW REKLAMOWYCH SŁUŻĄCYCH PROMOCJI SERWISU JAK I NA USŁUGĘ POZYCJONOWANIA SERWISU. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POPRZEZ DANE DOSTĘPNE W ZAKŁADCE KONTAKT.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

FIRMY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ W POWYŻSZYM ZAKRESIE PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE PISEMNYCH OFERT W TERMINIE DO DNIA 31 SIERPNIA 2014 R. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, PISEMNIE TRADYCYJNĄ POCZTĄ LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE FIRMY (WEDŁUG DANYCH WIDNIEJĄCYCH W ZAKŁADCE KONTAKT).

ZASTRZEGA SIĘ ODPOWIEDŹ NA WYBRANE OFERTY.

PROJEKT TECHNICZNY, USŁUGI PROGRAMISTYCZNE - CZĘŚĆ CZWARTA – PROJEKT SERWISU NA URZĄDZENIA MOBILNE TYPU iPAD ORAZ PROJEKT DOSTOSOWANIA SERWISU DO NOWEJ FUNKCJONALNOŚCI

dodano dnia 30 czerwca 2014 r.

POSZUKIWANE SĄ FIRMY INFORMATYCZNE SPECJALIZUJĄCE SIĘ W PROJEKTOWANIU SERWISÓW INTERNETOWYCH NA URZĄDZENA MOBILNE, A TAKŻE W PRACACH PROGRAMISTYCZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO WYBUDOWANIA PROJEKTOWANEGO SERWISU.

OPIS PRZEDMIOTU:

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAWIERAJĄCE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MOŻLIWE JEST DO UZYSKANIA POPRZEZ DANE KONTAKTOWE NA STRONIE INTERNETOWEJ: PROJEKT TECHNICZNY, PRACE PROGRAMISTYCZNE-CZĘŚĆ CZWARTA.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

OSOBY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ W POWYŻSZYM ZAKRESIE PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE PISEMNYCH OFERT W TERMINIE DO DNIA 14 SIERPNIA 2014 R. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, PISEMNIE TRADYCYJNĄ POCZTĄ LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE FIRMY (WEDŁUG DANYCH WIDNIEJĄCYCH W ZAKŁADCE KONTAKT).

dodano dnia 25 lipca 2014 R.: UWAGA ZMIANA TERMINU PRZYJMOWNIA OFERT: OFERTY DO DNIA 1 SIERPNIA 2014 R.

KRYTERIA OCENY:

PODSTAWOWYM KRYTERIUM OCENY BĘDZIE CENA ORAZ ZGODMOŚĆ OFEROWANEGO SPOSOBU WYKONANIA Z WYMOGAMI TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI SZCZEGÓŁOWO W ZAPYTANIU OFERTOWYM. W DOKUMENCIE TYM WSKAZANE SĄ TERMINY SKŁADANIA OFERT. W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT (ZAKŁADKA KONTAKT).

ZASTRZEGA SIĘ ODPOWIEDŹ NA WYBRANE OFERTY.

USŁUGI PROGRAMISTYCZNE - CZĘŚĆ PIĄTA – DOSTOSOWANIE SERWISU INTERNETOWEGO I POSZCZEGÓLNYCH JEGO MODUŁÓW ORAZ FUNKCJONALNOŚCI SŁUŻĄCYCH E-USŁUGOM ŚWIADCZONYM PRZEZ URZĄDZENIA MOBILNE TYPU IPAD

dodano dnia 1 września 2014 r.

POSZUKIWANE SĄ FIRMY INFORMATYCZNE SPECJALIZUJĄCE SIĘ W DOSTOSOWYWANIU SERWISÓW INTERNETOWYCH NA URZĄDZENIA MOBILNE TYPU IPAD

OPIS PRZEDMIOTU:

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAWIERAJĄCE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MOŻLIWE JEST DO UZYSKANIA POPRZEZ DANE KONTAKTOWE NA STRONIE INTERNETOWEJ Z DOPISKIEM: PRACE PROGRAMISTYCZNE-CZĘŚĆ PIĄTA.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

OSOBY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ W POWYŻSZYM ZAKRESIE PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE PISEMNYCH OFERT W TERMINIE DO DNIA 24 GRUDNIA 2014 R. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, PISEMNIE TRADYCYJNĄ POCZTĄ LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE FIRMY (WEDŁUG DANYCH WIDNIEJĄCYCH W ZAKŁADCE KONTAKT).

KRYTERIA OCENY:

PODSTAWOWYM KRYTERIUM OCENY BĘDZIE CENA ORAZ ZGODNOŚĆ OFEROWANEGO SPOSOBU WYKONANIA Z WYMOGAMI TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI SZCZEGÓŁOWO W ZAPYTANIU OFERTOWYM. W DOKUMENCIE TYM WSKAZANE SĄ TERMINY SKŁADANIA OFERT. W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT (ZAKŁADKA KONTAKT).

ZASTRZEGA SIĘ ODPOWIEDŹ NA WYBRANE OFERTY.

STRATEGIA MARKETINGOWA (DALSZE PRACE), LINKI, POZYCJONOWANIE

dodano dnia 1 września 2014 r.

POSZUKUJEMY AGENCJI MARKETINGOWYCH ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM OFERTY NA PRACE NAD KONTYNUACJĄ OBRANEJ STRATEGII MARKETINGOWEJ, SŁUŻĄCEJ PROMOCJI SERWISU, A TAKŻE OFERUJĄCEJ SPRZEDAŻ LINKÓW REKLAMOWYCH, USŁUGĘ POZYCJONOWANIA, MAILINGU, TEEMARKETINGU I EWENTUALNIE POŚREDNICTWA W ZAMIESZCZENIU REKLAM W PRASIE BRANŻOWEJ.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

FIRMY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ W POWYŻSZYM ZAKRESIE PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE PISEMNYCH OFERT W TERMINIE DO DNIA 12 LUTEGO 2015 R. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, PISEMNIE TRADYCYJNĄ POCZTĄ LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE FIRMY (WEDŁUG DANYCH WIDNIEJĄCYCH W ZAKŁADCE KONTAKT). DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT NA CAŁOŚĆ LUB POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

ZASTRZEGA SIĘ ODPOWIEDŹ NA WYBRANE OFERTY.

KRYTERIA OCENY:

PODSTAWOWYM KRYTERIUM OCENY BĘDZIE CENA ORAZ ZGODNOŚĆ OFERTY Z WYMOGAMI MERYTORYCZNYMI I TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI SZCZEGÓŁOWO W ZAPYTANIU OFERTOWYM. 

BAZA DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH, CZĘŚĆ SIÓDMA

dodano dnia 12 lutego 2015 r.

POSZUKUJEMY DO WSPÓŁPRACY KANCELARII PRAWNYCH, PRAWNIKÓW INDYWIDUALNYCH LUB WYDAWNICTW BĘDĄCYCH W STANIE PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ UZUPEŁNIENIA BAZY DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH WEDŁUG SPECYFIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO.

OPIS PRZEDMIOTU:

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAWIERAJĄCE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MOŻLIWE JEST DO UZYSKANIA W TERMINIE SKŁADANIA OFERT PRZEZ ZAKŁADKĘ KONTAKT, Z DOPISKIEM: BAZA DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH. W CELU EWENTUALNEGO UZYSKANIA DALSZYCH, SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI PROŚBA O SKORZYSTANIE Z DANYCH WIDNIEJĄCYCH W ZAKŁADCE KONTAKT.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

OSOBY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ W POWYŻSZYM ZAKRESIE PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE OFERT W TERMINIE DO DNIA 25 MARCA 2015 R. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, PISEMNIE TRADYCYJNĄ POCZTĄ LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE FIRMY (WEDŁUG DANYCH WIDNIEJĄCYCH W ZAKŁADCE KONTAKT).

KRYTERIA OCENY:

PODSTAWOWYM KRYTERIUM OCENY BĘDZIE CENA ORAZ ZGODNOŚĆ OFERTY Z WYMOGAMI MERYTORYCZNYMI I TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI SZCZEGÓŁOWO W ZAPYTANIU OFERTOWYM. OFERTA MOŻE DOTYCZYĆ PRZYGOTOWANIA CAŁOŚCI, CZĘŚCI LUB POJEDYNCZYCH, WYBRANYCH ZAGADNIEŃ OPISANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM. DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE PRZEDSTAWIENIE DOŚWIADCZENIA W WYBRANYCH ZAGADNIENIACH FORMALNO-PRAWNYCH. ZASTRZEGA SIĘ ODPOWIEDŹ NA WYBRANE OFERTY.

 
Dział Prawny - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego