Dział prawny

TEMATY:

Ogólne, Publikacje

08.12.2017
Category: Ogólne
Posted by: Dzial Prawny

Czy prawnicy są innowacyjni? Od zawsze !

Brzmi jak gra słów, ale takie są fakty. innowacyjność nigdy nie była konkurentem prawników, a jest naszym odwiecznym sprzymierzeńcem. Nowe w swoim czasie technologie zawsze były i będą. To, co się nie zmienia, to misja zawodu prawnika, jaką jest sprawne niesienie pomocy prawnej.


System zarządzania dokumentami prawnymi

 
17.07.2017
Category: Ogólne
Posted by: Dzial Prawny
Nie pracuj w czasie urlopu. Wyznacz pełnomocnika. Jakie są różnice pomiędzy pełnomocnictwem, a prokurą? Czym jest przedstawicielstwo? Jak udzielić pełnomocnictwa? Jak wybrać rodzaj pełnomocnictwa do rodzaju czynności? Kto może być przedstawicielem, pełnomocnikiem, prokurentem? Jak udziela  się prokury? Jak udzielić pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwo i prokura
19.05.2017
Category: Ogólne
Posted by: Dzial Prawny

Zawiązanie spółki, zmiany w Zarządzie, nowa siedziba, nowy adres prowadzenia działalności, połączenie spółek, a wpis zmian do KRS. Te i wiele innych zmian zachodzą każdego dnia w każdym przedsiębiorstwie. Ze zmianami wiąże się obowiązek ich ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym... [więcej]

Wpis do KRS 

25.10.2016
Category: Ogólne
Posted by: Dzial Prawny
Dziś wydaje się, że założenie nowej firmy jest o wiele mniej skomplikowane, niż kiedyś. Ustawodawca nie ustaje w staraniach, aby uprościć procedury, a także wprowadza rozwiązania elektroniczne, przyspieszające formalności. Niemniej jednak nie każdy wie, jaką formę prawną powinno się wybrać dla swojego nowego biznesu... [więcej]

zakładanie firmy krok po kroku
18.10.2016
Category: Ogólne
Posted by: Dzial Prawny
rękojmia a gwarancja

Jaka jest różnica pomiędzy rękojmią, a gwarancją? Co to jest niezgodność towaru z umową, na czym polega reklamacja i czym jest wada fizyczna. Są to pojęcia, z którymi zetknął się każdy, ponieważ występują zarówno w obrocie powszechnym, konsumenckim, jak i obustronnie profesjonalnym, czyli między przedsiębiorcami. I chociaż o rękojmi i gwarancji napisano już wszystko, czy też prawie wszystko, to nadal rozróżnienie tych podstawowych pojęć obrotu handlowego nastręcza trudności.
16.09.2016
Category: Ogólne
Posted by: Dzial Prawny
Ochrona danych osobowych

Co to są dane osobowe? Na czym polega ich przetwarzanie? Kiedy zgłasza się dane do GIODO? Jakie dane można przetwarzać? W tym artykule przywołamy pojęcia podstawowe z zakresu ochrony danych osobowych, a w kolejnych postaramy się tę tematykę jeszcze bardziej przybliżyć.
18.08.2016
Category: Ogólne
Posted by: Dzial Prawny
Czy oferta z błędem lub istotną pomyłką nadal obowiązuje? Czy umowa zawarta pod przymusem będzie ważna? Co dzieje się z umową, która została zawarta fikcyjnie lub dla pozoru? Na czym polega wada oświadczenia woli? Jakie wady wymienia Kodeks cywilny? Jakie są skutki oświadczenia woli dotkniętego wadą? Czy można je „naprawić”?

Błąd Wady oświadczenia woli Dział Prawny
19.04.2016
Category: Ogólne
Posted by: Dzial Prawny
Prowadzenie działalności gospodarczej, której nieodłącznym elementem jest nawiązywanie relacji handlowych zarówno z nowymi klientami, jak i współpraca ze stałymi kontrahentami, wiąże się z ryzykiem wypłacalności partnerów biznesowych.

W jaki sposób najlepiej zabezpieczyć wierzytelności?

Jak zabezpieczać płatność faktury
19.02.2016
Category: Ogólne
Posted by: Dzial Prawny
W dniu 22 lutego 2016 roku wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy. Sprawdź, czy jesteś na nie gotowy? Nowelizacja prawa pracy w zasadniczy sposób zmienia m. in. przepisy dotyczące zawierania z pracownikami umów o pracę na czas określony. [więcej]

Zmiany w prawie pracy
17.12.2015
Category: Ogólne
Posted by: Dzial Prawny
Ustnie, pisemnie, czy u notariusza? W jakiej formie zawrzeć daną umowę? Czy email to forma pisemna? Czy skan dokumentu to forma pisemna? Które umowy wymagają szczególnej formy i czy pozostają ważne, jeśli nie zostanie dochowana? [więcej]

Formy czynności prawnych
26.11.2015
Category: Ogólne
Posted by: Dzial Prawny
Czy mecenas może być innowacyjny? Czy prawnik może korzystać z nowoczesnych rozwiązań?

Radca Prawny Dział Prawny stała pomoc prawna
16.11.2015
Category: Ogólne
Posted by: Dzial Prawny
Przystępna baza wiedzy prawnej dla przedsiębiorców

Dziennik Wschodni stała pomoc prawna Dział Prawny
10.11.2015
Category: Publikacje
Posted by: Dzial Prawny
Stała pomoc prawna online, możliwa do dopasowania do firmy każdej wielkości

Stała pomoc prawna Dział Prawny
09.11.2015
Category: Ogólne
Posted by: Dzial Prawny
Elektroniczny obieg dokumentów połączony z wiedzą prawną

Elektroniczny obieg dokumentów Dział Prawny
08.10.2015
Category: Ogólne
Posted by: Dzial Prawny
Dodaliśmy 24 nowe szablony związane z prawami konsumenta. Wykorzystaj szablony dostępne w naszej BAZIE WIEDZY również w zakresie spraw, niezwiązanych bezpośrednio z pracą.
08.07.2015
Category: Ogólne
Posted by: Dzial Prawny
Zapraszamy do zapoznania się z poradnikami użytkownika, dostępnymi w folderze "ABC SERWISU Dział Prawny.pl" w Bazie Wiedzy
10.06.2015
Category: Ogólne
Posted by: Dzial Prawny
Jeśli korzystasz z wersji TRIAL w okresie bezpłatnym, to masz możliwość przetestowania wszystkich podstawowych funkcji serwisu. Wersja TRIAL w zakresie ilości stanowisk oraz ilości możliwych do utworzenia dokumentów odpowiada pakietowi MINI.
 


Dział Prawny - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego